prof. dr hab. Adam Kupczyk

Działalność naukowa i organizacyjna